TAHLİYE TALEBİ – ÜRÜN ( HASILAT ) KİRASINDA SÜRENİN DOLMASI NEDENİ İLE

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – ÜRÜN ( HASILAT ) KİRASINDA SÜRENİN DOLMASI NEDENİ İLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                                   : Tahliye Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Davalı, müvekkilimizin …………. köyündeki tarlasını …. yıldır kiracı olarak ekip biçmektedir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ../../…. olup, …. yıllık bir süre için düzenlenmiş bulunmaktadır. Kira süresi dolmuş olup, müvekkilim sözleşmeyi yenilemeyeceğini ……………. Noterliğinin ../../…. tarih ……. yevmiye sayılı ihtarıyla davalıya bildirmiştir.

 

2- Kiracı bu ihtara ve sayısız sözlü uyarılara rağmen gayrımenkulü tahliye etmemiştir.

3- Yüce mahkemenin TBK 368 gereği gayrımenkulün tahliyesine karar vermesini talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TBK .m. 368 ve Sair Mevzuat

DELİLLER                           : Kira Sözleşmesi, İhtarname,

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle sözleşmenin feshi nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve müvekkilimiz lehine hükmedilecek vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat