TAHLİYE TALEBİ – YENİDEN İNŞA NEDENİYLE

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – YENİDEN İNŞA NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye Talebimizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Davalı müvekkilimize ait bulunan ……………………. adresindeki müstakil evde ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesiyle ve aylık ……………TL kira ödeyerek oturmaktadır.

 

2- Müvekkilimiz söz konusu binayı yıktırarak yerine yeni inşaat yapacaktır. Yapılacak bina ile ilgili olarak proje çalışmaları tamamlanmış, gerekli başvurular yapılmış ve inşaat ruhsatı da alınmıştır.

 

3- Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nun 350/2. maddesi gereğince kiracıya ……. Noterliğinin ../../…. tarih ve ……….. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. Davalı kiracı buna rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir. Bu nedenle taşınmazın tahliyesini talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TBK md. 350/2 ve İlgili Mevzuat.

 

DELİLLER                           : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Proje, İnşaat Ruhsatı.

 

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle yeniden inşaat nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat