OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE

……. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                      ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Davalı, Müvekkilimize ait olan ………………. adresindeki büroda ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ve……….TL ödemek suretiyle kiracı olarak oturmaktadır.

 

2- Davalı, mukavelede yazılı olarak belirtilmiş olmasına rağmen müvekkilimizin bürosunda yer alan odalar arasındaki duvarı yazılı iznini almadan yıkmıştır. Davalı aslen binada taşıyıcı olarak görev yapan bu duvarı yıkmak ile sadece kira mukavelesine aykırı davranmamış, aynı zamanda deprem riski yüksek olan ilimizde aynı binada oturan diğer sakinlerin malını ve canını da tehlikeye atmıştır.

 

3- Davalıya bu hususu hatırlatan büroyu eski hale getirmesine ilişkin ihtarnameyi …….. Noterliğinin ../../…. tarih ve ….. yevmiye no.su ile kendisine göndermiş idik. Ancak davalı, bu ihtarımıza da aldırış etmemiştir. Büronun ve duvarların durumunu görmek üzere gittiğimizde de kapıyı suratımıza kapatmıştır.

4- Bu sebeplerle sözleşmeye aykırı davranan davalı kiracının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : TBK. m. 316 ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                      : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Keşif, Tanık ve sair deliller.

TALEP SONUCU            : Açıklanan nedenlerle sözleşmeye aykırılık nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat