TAHLİYE TALEBİ – KİRACININ TAŞINMAZI İZİNSİZ ALT KİRAYA VERMESİ NEDENİYLE

TAHLİYE TALEBİ – KİRACININ TAŞINMAZI İZİNSİZ ALT KİRAYA VERMESİ NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                                   :  İzinsiz alt kira sözleşmesinden dolayı tahliye talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

Davalı ……………………. adresinde bulunan müvekkile ait apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ……….TL bedelle kiracı olarak  oturmaktadır.

Davalı, kira sözleşmesinde kiralananın başkasına devredilemeyeceği şartı bulunduğu halde kiralananı ../../…. tarihinde ………….’ya kiralamıştır.

 

Müvekkilim bu durum üzerine davalıya …… Noterliğinden ../../…. tarih ve ….. yevmiye nolu ihtarname ile buna rızası bulunmadığını ve bir ay içinde kiralananın eski hale getirilmesini bildirmiştir.

Davalı bu ihtarnameye rağmen kiralananı eski hale getirmediğinden bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : TBK md. 322/2 ve sair mevzuat.

DELİLLER                              : Kira  kontratları, tanık beyanları, ihtarname, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri diğer deliller.

TALEP SONUCU                   : Yukarda açıklanan nedenlerle davalının oturmakta olduğu kiralanandan  tahliyesine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ