OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – KİRACININ AYNI İLÇE VEYA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MESKEN EDİNMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                                   :  Kiracının aynı yerde konut olarak kullanabileceği bir taşınmaz edinmesi nedeniyle taşınmazın tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Davalı, müvekkilimize ait bulunan yukarıda davalı adresi bölümünde yazılı olan apartman dairesinde …. yıldır kiracı olarak bulunmaktadır.

2- Davalı, aynı sokakta bir daire satın almıştır. Müvekkilimiz ile görüşmelerinde de müvekkilimize ait daireden, aldığı dairenin onarımı bittiğinde çıkacağını belirtmiştir. Davalı dairesindeki onarım bittiğinde ilgili daireyi kiraya vermek üzere camına “Kiralıktır” yazısı asmıştır.

 

3- Davalıdan müvekkilimize ait bulunan taşınmazı tahliye etmesini istediğimizde de “enayi miyim bu ucuz daireden çıkayım” diyerek adeta müvekkilimizle alay etmiştir.

 

4- Bu nedenle aynı belediye sınırları içinde dairesi bulunan davalının kiralanandan tahliye edilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : TBK md. 352/son ve sair mevzuat.

DELİLLER                              : Kira Kontratı, Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık ve sair deliller.

TALEP SONUCU                   : Yukarıda belirtilen nedenlerle, davalının Türk Borçlar Kanunu’nun 352/son maddesi gereğince taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat