OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE

……. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                      ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Taahhüt Nedeniyle Tahliye Talebi.

AÇIKLAMALAR            :

1- Davalı, Müvekkilimize ait ………………… adresindeki büroda ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile    …………TL kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır.

2-Yaklaşık …. yıldır oturmakta olduğu büroyu, son dönem başından sonra tamamen serbest iradesi ve kendi isteği ile müvekkilimize verdiği bir taahhütname ile ../../…. tarihinde boşaltacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiştir.

 

3- Yazılı taahhüdüne uymayan davalı kiracıya 6098 Sayılı TBK’nın 352.  Maddesi gereğince bu taahhüdü …… Noterliğinin  ../../…. tarih ve  …. yevmiye sayılı ihtarnamesi ile hatırlatılmış ve aksi takdirde aleyhine açılacak taahhüt nedeni ile tahliye davası ile ilgili her türlü masraf ve vekalet ücretini de ödemek zorunda kalacağı bildirilmiştir.

4- Davalı ihtar ve uyarılara rağmen, yazılı taahhüdüne uymamıştır. Davalının kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER      : 6098 Sayılı TBK Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                      : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Taahhütname

TALEP SONUCU            : Açıklanan nedenlerle taahhüt nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat