Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tahliye Taahhüdünün Korkutarak Alınması Nedeniyle İptali İstemi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : …/…/… Tarihli Tahliye Taahhüdünün Korkutularak Alınmasından Dolayı Tahliye Taahhüdünün İptaline İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …, … yıldır davalının … adresinde bulunan bürosunda kiracıdır. Davalının bütün ısrarlarına rağmen bürodan işlerinin yoğunluğu nedeniyle çıkmak istemeyen müvekkilim …/…/… tarihinde davalının yanında getirdiği adamlarının tehdidiyle tahliye taahhüdünde bulunmak zorunda bırakılmıştır.

2-) Müvekkilimin kafasına tabanca dayayan davalının adamları, tahliye taahhüdünün imzalanmaması halinde onu öldüreceklerini söylemişlerdir. Müvekkilim ölüm korkusu altında tahliye taahhüdünü imzalamıştır.

3-) Bu nedenlerle …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin dava açma zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 30 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline karar verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat