Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık …. TL. kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim, …/…/… tarihli kira sözleşmesini imzaladıktan sonra, …/…/… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

3-) Ancak davalı, …/…/… tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen kiralananı tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 269/b, 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi, … İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat