Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği

…HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İhtiyaç nedeniyle tahliye istemimizdir.

DAVANIN DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …./…./….. tarihli sözleşme ile taşınmazında aylık …TL kira ile oturmaktadır.

2-) …….. kurumunda memur olarak çalışmaktadır, iki ay kadar önce taşınmazının bulunduğu yere atanmıştır. Halen kirada oturmaktadır.

3-) Müvekkilim, davalıya kiralanan taşınmaza ihtiyacı olduğunu ihtar ile duyurmuş olmasına rağmen sonuç alamadığı için işbu davayı açmak zarureti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Kira sözleşmesi, ihtarname, atama belgeleri vs… her türlü yasal delil.

İSTEM VESONUÇ :Arz ettiğim nedenlerle kiralananın tahliyesine, yargılama masraf ve giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim…./…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat