OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAAHHÜDÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
 
 ../../….
ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 

 

 

 

ADRESİ
SANIK (BORÇLU)

 

VEKİLİ

 

 

 

 

SUÇTaahhüdü İhlal eden sanığın cezalandırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz adına borçlu aleyhine  tarihinde ‘nün  Esas numarası ile yapılan icra takibinde borçlu mal beyanında bulunmuştur. İcra takibi itiraz da görmediğinden kesinleşmiştir.

2- Sanık, …/…/…… tarihinde icra müdürlüğüne bizzat gelerek ödeme taahhüdünde bulunmuş, borcu taksitlendirilmiş ve sözkonusu taahhüt tarafımızdan da kabul edilerek kabul beyanı borçluya tebliğ edilmiştir.

3- Ancak borçlu, vadesi gelen taksitlerini ödemeyerek taahhüdünü ihlal etmiştir. Bu sebeple taahhüdünü ihlal eden borçlunun cezalandırılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER İİK.m.340 ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER’nün  E. Nolu takip dosyası, tanıklarımız ve sair deliller.
TALEP SONUCUYukarıda açıklanan nedenlerle İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesindeki taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….
ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
                                                                                                                   

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat