TAAHHÜDÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ – 1

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAAHHÜDÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN

( BORÇLU)                          :

 

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Taahhüdü İhlal Nedeniyle Sanığın Cezalandırılması Talebidir.
SUÇ                                       :Taahhüdü İhlal
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Sanık, ……..(…). İcra Müdürlüğünün ……./…..esas sayılı dosyasında mevcut borcunu, ……..(…). İcra dairesinin vasıtasıyla taksitle ödeme taahhüdü tarafımdan kabul edilmiş ve durum borçlu tarafından da kabul edilip imza altına alınmıştır.
  2. Buna rağmen …/…/…… tarihinde ödemesi gereken taksitini geçerli bir mazereti olmadığı halde ödememiştir. Bu nedenle işbu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                        :  İcra dosyası ve ikamesi mümkün sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER      :  İ.İ.K. md. 340 ve ilgili sair mevzuat.

TALEP SONUCU            :  Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı sanığın cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.

 

Müşteki Vekili

                                                                                                                                              Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat