İCRA MEMURU SATIŞ SÜRELERİNİ RESEN GÖZETMEK ZORUNDA OLUP SÜRESİZ ŞİKAYET TABİDİR

SÜRE TUTUM VE TEMYİZ DİLEKÇESİ

 

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
TEMYİZVE SÜRE TUTUM

TALEP EDEN

MÜDAHİL SANIK           :

 

 

 

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KATILAN                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                        :Süre Tutum ve Temyiz Talebidir.
SUÇ                            :
AÇIKLAMALAR     :

Adı geçen dosyada verilen karar usul ve yasaya aykırıdır, bozulması istemi ile temyiz ediyoruz. Gerekçeli karar gelene kadar süre tutum talebinde bulunuyoruz.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle iş bu hükmün bozulmasına ve gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilinceye kadar süre tutum isteğimizin de kabulüne karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

Sanık Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat