İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
TEMYİZ EDEN
VE SÜRE TUTUM
İSTEMİNDE
BULUNULAN
SANIK                                  :
……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Süre Tutum ve Temyiz Talebidir.
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :

  1. Yukarıda numarası yazılı dosyada mahkeme sanığa ceza vermiştir. Verilen bu cezayı usul ve yasaya aykırı bulduğumuzdan temyiz ediyoruz.
  2. Temyiz incelemesinin de duruşmalı olarak yapılmasını talep ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren yasal süresinde ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 291 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmü temyiz ettiğimizi bildirir gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar müddetin muhafazasına karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

Sanık Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat