İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

SÜRE TUTUM VE DURUŞMA İSTEMLİ TEMYİZ DİLEKÇESİ

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                              MURAFAA VE TAHLİYE TALEPLİDİR
DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO      :
TEMYİZVE SÜRE TUTUM

TALEP EDEN SANIK        :

 

 

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Süre Tutum ve Duruşma İstemli Temyiz Talebidir.
SUÇ                                       :Sarkıntılık, Irza Geçme, Alıkoyma
 

AÇIKLAMALAR      :

Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Sanığın beraati yerine mahkûm edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Tarafımıza gerekçeli karar gelinceye kadar süre tutum isteğimizle birlikte iş bu temyiz dilekçemizi veriyoruz.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 291, 299 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve gerekçeli temyiz layihamızı hazırlayabilmek için, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar süre tutum isteğimizin de kabulüne, temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                  Sanık Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat