YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

YARGITAY ( ). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak üzere

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
KARARIN TEFHİM

TARİHİ                            :

……../………../……………
DAVACI

(TEMYİZ EDEN)                  :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Temyiz Süre Tutum Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra, gerekçeli temyiz dilekçesi vermek üzere, yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı bozulması dileğiyle temyiz ettiğimizi belirten süre tutum dilekçemizin kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                                              Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat