Sulh Sözleşmesi Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Sulh Sözleşmesi Örneği

SULH SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan bizler, ……….Asliye Hukuk Mahkemesi’ nde …./….E. sayılı dosya ile görülmekte olan ….. davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve iş bu sulh sözleşmesini …/…/… günü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

1) ……………..

2) ……………..

3) Her iki tarafın yaptığı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri kendi üzerine kalacak, bu konuda karşı taraftan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. …/…/2015

Davacı Davalı

…………… ……………..

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat