Tedbir Nafakası Dava Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Tedbir Nafakası Dava Dilekçesi

……………………………………….AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Ayda …TL. Tedbir Nafakası İstemi .

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-) Davalı …/…/… günü müvekkilim ve çocuklarını perişan halde bırakarak evi terk etmiştir. Davalı eş başka bir kadınla yaşamaya başlamıştır. Müvekkilimin ev kirası …TL.’dir. Müvekkilim bir işte çalışmamaktadır. Müvekkilim ve çocukları komşuların yardımıyla geçinmektedir.

3-) Müvekkilimin eşi … fabrikasında çalışmaktadır. Aylık …TL. kazanmaktadır. Bu nedenlerle müvekkilime …TL. çocuğa da …TL. olmak üzere toplam …TL. Tedbir Nafakası talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 195 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, toplam … TL. aylık Tedbir Nafakasının davalıdan alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat