Sulh ceza hakimliği kararlarına nasıl itiraz edilir?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Sulh ceza hakimliği kararlarına nasıl itiraz edilir?

Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan  itirazların  incelenmesi, o yerde birden  fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini  izleyen hâkimliğe;  son numaralı hâkimlik  için 1 numaralı  hâkimliğe;  ağır  ceza mahkemesinin  bulunmadığı  yerlerde  tek sulh  ceza  hâkimliği  varsa,  yargı  çevresinde  görev  yaptığı  ağır  ceza mahkemesinin  bulunduğu  yerdeki  sulh  ceza  hâkimliğine;  ağır  ceza mahkemesinin  bulunduğu  yerlerde  tek  sulh  ceza  hâkimliği  varsa,  en yakın ağır  ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki  sulh ceza hâkimliğine aittir (CMK “2014- 6545” 268/3-a).

İtirazdaki  kural,  bir  üst  makam  tarafından  incelemedir.  Kanun koyucunun yana doğru giden bir inceleme sistemi kabul etmiş olması hukuk devleti ilkeleri açısından düşündürücüdür: Sulh ceza hakiminin kararını bir başka sulh ceza hakimi incelememeli, itirazda bir üst dereceye aktarma etkisi kabul edilmeliydi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat