Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 131- Karı kocadan her biri tenzil edici bir cürüm işleyen yahut kendisiyle birlikte yaşamayı çekilmez bir hale koyacak derecede haysiyetsiz bir hayat süren diğeri aleyhine her zaman boşanma davası ikame edebilir.

MADDE 135 – Boşanma davasını ikameye hakkı olan taraf dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Açıklama

Karı kocadan her biri rezil ve küçük, düşürücü bir cürüm işleyen yahut kendisiyle birlikte yaşamayı çekilmez hale koyacak derecede haysiyetsiz bir hayat yaşayan diğeri hakkında boşanma davası açabilir. Bu tür boşanma davasının açılması süreye bağlı değildir. Her zaman açılabilir. Terzil edici cürüm (örneğin, hırsızlık dolandırıcılık gibi) haysiyetsiz yaşantı da, (örneğin, kumar oynamak, içki düşkünlüğü, kötü kişilerle arkadaşlık kurmak gibi) fiillerdir. Bunların takdiri hakime aittir. Hakim, delilleri serbestçe takdir eder. Dava her türlü delille ispatlanabilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Davacı

 • – Karı veya
 • – Koca.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Davalı

 1. Davalı karı ise koca,
 2. Davacı koca ise karıdır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

 1. Davalı, terzil edici bir cürüm işlemiş olmalı (örneğin; hırsızlık, randevuculuk, dolandırıcılık suçları gibi),
 1. Davalı, haysiyetsiz bir hayat sürmeli (örneğin, kumar oynamak, ayyaşlık, ahlâkça kötü kimselerle düşüp kalkmak, kaçakçılık yapmak gibi),
 2. Davalı, haysiyetsiz yaşantı neticesi davacı ile birlikte yaşamayı çekilmez bir hale getirmiş olmalı.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Davacı ile davalının evlilik kayıtları getirtilir.
 2. Dava her türlü delil ile ispat edilebilir: (Örneğin: Tanık, doktor raporu, ceza mahkemesi hükümlülük kararı vs. gibi.)
 3. Hakim; terzil edici cürüm işleyen davalının bu hareketiyle aile birliğinin devamına imkan olup olmadığını araştıracaktır.
 4. Bundan Önceki boşanma davalarında açıklanan hususlar aynen burada da uygulanır.
 5. Hakim boşanma davası sabit olduğu takdirde tarafların ayrılığına da karar verebilir. İsterse boşanmaya hükmeder.
 6. Hakim, ailede çocukların ve davacının bakım gözetimi hususuada gerekli ön tedbirleri alır.
 7. Çocukların davacı veya davalıdatı hangisine velayetlerinin verileceği, çocukların davacı ve davalı ile ilişkileri boşanma kararında gösterilecektir.
 8. Davalının yetki itirazı, dava dilekçesinde cevap süresi gösterilmişse o süre içinde, süre gösterilmemişse duruşmanın ilk oturumunda yapılmış olmalıdır.
 9. Hakim, çocukların ve karının bakım ve gözetimi için, bilirkişi dinler, tarafların mali ve sosyal durumlarını araştırır. Ayrıca boşanma sebebi yüzünden davacı ile davalının artık bir arada karı koca olarak yaşamalarının da imkansız olup olmadığını araştırır. Tanıklardan bu hususta bilgilerini, görgülerini soracaktır.
 10. Bu tür boşanma davaları süreye tabi değildir. Her zaman açılabilir. Yasa koyucu davanın açılması için bir süre öngörmemiştir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat