Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Dikkat Edilecek Hususlar

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Dikkat Edilecek Hususlar

MEDENİ YASA MADDE 130 – Karı kocadan her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek fena muamelede bulunulması sebebiyle boşanma davası ikame edebilir.

Davaya hakkı olan karı veya kocanın, boşanma sebebine muttali olduğu günden itibaren altı ay ve her halde mezkur sebebin vukuundan beş sene geçmesiyle boşanma davası sakıt olur.

Af halinde dava mesnu olmaz.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Davacı

Karı veya koca.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Davalı

 • – Davacı karı ise koca,
 • – Davacı koca ise karıdır.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

 1. Davacının hayatına davalı tarafından kastedilmiş bulunulmalı (örneğin, zehirlemeye teşebbüs gibi),
 2. Davacıya, davalı fena muamelede bulunmuş olmalı veya bu fena muamele devam etmeli (örneğin, her zaman hakaret etmesi, döğmesi gibi).

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Nüfus kayıtları getirilecektir.
 2. Davalının yetki itirazının davaya cevap süresi içinde olması gerekir.
 3. Ceza dosyası varsa istenir. Ayrıca tarafların tanıkları varsa dinlenir.
 4. Hakim; delilleri serbest olarak takdir edecektir.
 5. Davacı, duruşma sırasında davalıyı bağışlarsa (af ederse) dava hükümsüz kalacaktır. Bu takdirde davanın reddine karar verecektir.
 6. Gözönünde tutulacak en önemli husus; davalının; davacının, hayatına kastedip etmediğinin tespitidir. Davanın çözümü buna bağlıdır. (Örneğin: öldürmeye teşebbüs gibi).
 7. Dava sabit olduğu takdirde; çocukların velayetlerinin ana veya babadan hangisine verileceğini de kararında gösterecektir.
 8. İştirak nafakası takdiri yoluna da gidilecektir. Bunun için tarafların sosyal yaşantıları, gelirleri, ekonomik durumlarını araştıracak, bilirkişi dinleyebilecektir.
 9. Çocuk, veya çocuklarla, kendisine velayet verilmeyen eşin kişisel ilişkilerini, görüşmesini de kararında belirtecektir.
 10. Hakim boşanma sebeplerinden biri sabit olduğu takdirde, boşanmaya hüküm verebildiği gibi tarafların bir yıldan az ve üç yıldan çok olmamak üzere ayrılığına da karar verebilir. Halbuki zina sebebiyle boşanma davasında bu durum mevcut değildir. Yani ayrılık kararı verilemez.
 11. Davacı ve davalının kabulleri hakimi bağlamaz. Hakim delilleri serbestçe takdir eder.
 12. Davacı ve davalının mezkur boşanma sebeplerinden dolayı artık bir arada karı koca olarak yaşamalarının imkansız olduğunun tespiti şarttır. Mahkemede bu durumun anlaşılması halinde hakim boşanmaya karar verebilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Zamanaşımı

Davaya hakkı olan karı veya kocanın, boşanma nedenini öğrendiği günden itibaren altı ay ve her halde boşanma nedeninin doğuşundan itibaren beş yıl içinde davayı açmaları gereklidir. Bu süre geçtikten sonra açılan dava dinlenmez, zira bu süre hak düşüren sürelerdendir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat