Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Küçük düşürücü suça hırsızlık dolandırıcılık, ırza geçmek, rüşvet, irtikap gibi suçlar sayılabilir. Ancak, küçük düşürücü suç kapsamına dren suçların yalnız bu sayılanlardan ibaret olmadığı, daha birçok suçun da madde kapsamına girdiği unutulmamalıdır.

Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararı ile maddi olayı belirleyen suçun oluşmadığı gibi beraat kararı, hukuk hakimini de bağlayacağın­dan, devam etmekte olan ceza soruşturması sonucunun beklenmesi gerekir.

Haysiyetsiz hayat sürme, toplumca hoş gömülmeyen tarzdaki devam-alık gösteren ahlak dışı davranışları ifade eder. Toplumdan topluma ve zamana göre değişiklik gösteren bir kavramdır. Uygulamada randevu evi işletmek, uyuşturucu bağımlısı olmak, ayyaşlık, haysiyetsiz hayat sürmek olarak kabul edilmektedir. Eşlerden birinin, üçüncü kişiyle sü­reklilik gösteren uygunsuz davranışları (örneğin birlikte yaşaması, cinsel ilişkide bulunması) da Yargıtay tarafından haysiyetsiz hayat olarak gö­rülmektedir.

Bu davaya konu olan eylemler de iradi olduğundan ancak hukuki ehliyete sahip olan eş aleyhine açılabilir. Akıl hastası eş aleyhine bu maddeye dayanılarak dava açılamaz.

Eşlerden birinin evlenmeden önce küçük düşürücü bir suç işlediği­nin evlendikten sonra öğrenilmesi halinde bu dava açılamaz. Ancak, koşulları varsa evlenmenin iptali davası açılabilir. Evlenmeden Önce haysiyetsiz hayat yaşayan eşin bu yaşantısı evlendikten sonra devam etmiyorsa yine bu maddeye dayalı dava açılamayacak, koşulları varsa evlenmenin iptali davası açılabilecektir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme halinde boşanma davası aç­ma bir süreye bağlı tutulmamış, her zaman davanın açılabileceği belir­tilmiştir.

Bu dava nedeniyle boşanmaya karar verilmesi halinde davalıya ve­layet verilebilir mi? Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma halinde kural olarak davalıya velayet verilemez. Ancak suç işleme ne­deniyle boşanma halinde suçun özelliği, çocuğun yaşı, gelişimi dikkate ahnarak çocuğun yararına ise verilebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat