K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

SUÇ İŞLEME VE HAYASIZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni ile Boşanma Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilem…./…./….. davalı ……..evlenmiştir. Davalı eş moda ve dekorasyon uzmanıdır.
  2. Eşine erkek arkadaşlarından gelen bazı mesajların farklı olması nedeni ile müvekkilem eşinden şüphelenmeye başlamıştır. Eşinin bazı geceler eve gelmemesi ve ……… tarihlerinde ………. şehrinde yapılan Eşcinseller festivaline katıldığını öğrenmiş ve yapmış olduğu takip neticesinde eşinin homoseksüel olduğunu anlamıştır. Müvekkilem artık eşi ile evli kalmak istememektedir. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 163, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenlerle davamızın kabulü ile haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Ek: Nüfus aile kayıt tablosu

Vekaletname

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat