SULH PROTOKOLÜ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

SULH PROTOKOLÜ

….. İli, ….. İlçesi, ….. köyü, ….. pafta, ….. parselde tapuya kayıtlı ….. m² gayrimenkulün …..-TL’si ….., …..-TL’s ise ….. tarafından ödenmek ve …..-TL’si ise satıştan sonra ödenmek üzere toplam …..-TL bedelle satılması konusunda anlaşılmışsa da adı geçen Gayrimenkulün kamulaştırılmış olmasının öğrenilmiş olması sebebiyle satışından vazgeçilmiş, satıcıya ait başkaca bir firma olan ….. Tic. Ltd. Şti. tarafından tanzim edilen ve işbu satış protokolü ekinde belirtilen …..-TL tutarlı .. / .. / …. tarihli, .. / .. / …. vade tarihli bono; ortak alıcılardan ….. adına düzenlenerek alıcılar tarafından teslim alınmıştır. İlerleyen süre içerisinde kararlaştırılan ve bono ile teminat altına alınan bedel ödenemeyince, bu bedellere karşılık gelmek üzere ….. İli, ….. Tapu Sicil Müdürlüğü ….. Mahallesi, ….. pafta, ….. Ada, ….. Parsel gayrimenkul …..’e devredilmiş, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, ….. Mevkii, ….. pafta, ….. parselde tapuya kayıtlı gayrimenkulün ise …..’ye devri tarafların rızası ve karşılıklı anlaşmalarıyla devredilmiş,yukarıda bahsi geçen bono şirket yetkilisine imza karşılığı devredilmiştir.İşbu sebeple taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra eder,başkaca alacakları bulunmadığını kabul ederler.

…………                                                …………………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat