Sözleşme ile kiralanan Taşınmazların tahliye emri ve Kapsamı

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Sözleşme ile kiralanan Taşınmazların tahliye emri ve Kapsamı

İlgili Yasa

Tahliye emri ve münderecatı:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 272- Mukavelename ile kiralanan bir gayrimenkulun müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra müdürü bir tahliye emri tebliği suretiyle gayrimenkulun on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve ikametgâhları ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

Tahliye ve teslim:

MADDE 273- Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz refolunursa kiralanan gayrimenkul müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin geçmesi lâzımdır.

Tahliye edilecek yerde kiralayana ait olmayan eşya bulunursa 26 inci maddenin hükmü kıyas yoluyla tatbik olunur.

Sözleşme ile kiralanan Taşınmazların tahliye emri ve Kapsamı Açıklama

Kira sözleşmesiyle kiralanan bir taşınmazın süresi sona erdikten itibaren (1) ay içinde sözleşmenin icra müdürlüğüne sunulması suretiyle kiracının tahlij^esi istenebilecektir. İcra müdürlüğüne bu şekilde başvuru üzerine, icra müdürü kiracıya tahliye emri tebliğ edip taşınmazın (15) gün içinde tahliye ve teslimini emredecektir.

Tahliye emrinde;

  1. Kiralayanın ve kiracının ve varsa temsilcilerinin isim, soyadı ve konutları,
  2. Sözleşme tarihi,
  3. Kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa (7) gün içinde :cra dairesine başvurarak bildirmez ve itirazda bulunmaz yahut kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı,

yazılacaktır.

Süresi içinde kiracı, itiraz etmez yahut itiraz eder de, icra tetkik merciince kaldırılmış olursa, kiralanan taşınmaz sürenin sonunda zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak, tahliye emrindeki yazılı sürenin geçmesi gerekir.

Tahliye edilecek yerde kiralayana ait olmayan eşya bulunduğu takdirde bu eşya kiracıya verilecektir. Kiracı yoksa temsilcisine o da yoksa eşyalar taşınmazdan çıkarılıp bir yediemine teslim edilecektir. Burada İİY 26 mcı maddesindeki kurallar kıyasen uygulanacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat