Soybağının Düzeltilmesi Davası İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 247- Evlilik haricinde doğan çocukların nesebi ana babasının birbirleriyle evlenmesiyle, kendiliğinden sahih olur.

MADDE 248-Ana baba, doğan çocuklarını ikametgahlarının bulunduğu veya evlendikleri mahal nüfus memuruna ihbara mecburdur. Bu ihbar, akid ile birlikte veya hemen akitden sonra yapılır. İhbarın yapılmaması nesebin sahih olmasına mani değildir.

MADDE 249 – Birbirleriyle evlenmeyi vaad edip de birinin vefatı veya evlenme ehliyetinin zevali sebebiyle evlenemeyen ana babadan doğan çocukların nesebi, diğerinin talebi veya çocuğun müracaatı üzerine, hakim tarafından tashih olunur. Ancak çocuk reşit ise tashih talebi rızası alınmadıkça mesmu olmaz. Çocuğun vefatından sonra müracaat hakkı füruuna intikal eder.

MADDE 250 – Nesebin tashihi için selahiyettar olan hakim, davacının ikametgahı hakimidir.

Hakim, tashih talebini hukuku ammenin sıyaneti için nüfus memuruna tebliğe mecburdur.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Açıklama

Evlilik dışında doğan çocukların soybağı (nesebi), ana babanın birbirleriyle evlenmesiyle, kendiliğinden gerçek olur. Birbirleriyle, evlenmeyi sözverip de birinin ölümü veya evlenme yeteneğinin kalkması nedeniyle evlenemeyen ana babadan doğan çocuklar, soybağsız ana ve baba işbu soybağının düzeltilmesi davasını açabilir. Çocuk 18 yaşını bitirmişse izni alınacaktır. Dava her türlü delille ispatlanabilir. Mahkemece verilecek kararla soybağı gerçek olarak düzeltilebilir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutu mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Davacı

1 – Ana veya baba,

 • – Çocuk,
 • – Çocuk ölmüşse çocukları,
 • – Ana veya baba ölmüşse mirasçıları.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Davalı

1 – Koca (baba) veya ana,

2 – Koca ölmüşse mirasçıları.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Dava Açma Koşulları

 1. Ana ve babanın birbirleriyle evlenmeyi vaadedip de birinin ölmesi sebebiyle resmi evlilik tescil edilmemiş olmalı.
 2. Ana ve baba birbirleriyle evlenmeyi vaadedip de birinin evlenme ehliyeti yok olması nedeniyle resmi evlilik sağlanamamış olmalı,
 3. Dava; sağ kalan ana veya baba tarafından açılmalı,
 4. Çocuk ergin (18 yaşını bitirmiş) ise izni alınmalı’dır.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Hakim; davacıdan evlenme söz verilmesinin bulunduğunu ispat etmesini ister. (Örneğin: Nişanlanma olmuş mudur?)
 2. Evlenme vaadine (sözverisine) rağmen çocuğun ana ve babasmdan birinin ölmesi nedeniyle resmi evlenmenin yapılamadığının da ispat edilmesi gerekir.
 3. Dava, her türlü delille ispatlanabilir. (Nüfus kaydı, tanık, doktor raporu, bilirkişi incelemesi vs. gibi).
 4. Çocuğun ana ve babanın evlemne sözverileri üzerine yani nişanlılık zamanlarında, evlenmeden önce birleşmelerinden olup olmadığının da araştırılması
 5. Dava, sağ kalan ana veya baba tarafından açılmış olmalıdır.
 6. Çocuk da düzeltme için başvurabilir. Çocuğun küçük olması halinde kendisine kayyum atanacaktır.
 7. Çocuk ergin ise, soybağının düzeltilmesi için mahkemeye çağrılarak izni alınacaktır. İzni alınmadan dava kabul edilmeyecektir.
CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat