Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Tazminat Davası Dilekçesi


 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                     
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALILAR                   :(YÖNETİM KURULU ÜYELERİ)
 
D.KONUSU                     :Davalıların ………..TL’ye mahkum edilmeleri hakkında davadır.
 
OLAYLAR                       :
1-Davalılar …………………’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
2-Davalıların müvekkil şirkete zarar verdikleri denetçi raporu ile sabit olmuş ve …….. tarihinde yapılan şirket genel kurulunda davalı yönetim kurulu üyeleri ibra edilmemişler ve haklarında sorumluluk davası açılmasına karar verilmiştir.
3-Davalılar şirketi basiretli bir iş adamı gibi yönetmemişlerdir. Şöyleki;………..
 
4-
5-
6-Belirtilen sebeplerle davalıların bu basiretsiz hareketleri nedeniyle şirket …………. zarar etmiştir. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  : Şirket kayıtları,……….keşif,bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;Fazlaya ilişkin haklarımız saklı üzere davalıların müteselsilen ………….TL.’ yi harcama tarihlerinden itibaren işleyecek ticari faizleriyle birlikte ödemelerine Yargılama giderleri  ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat