Memnu Hakların İadesi Dilekçesi

 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

……………

                                                 

DOSYA NO                   :      Esas            Karar.

 

MEMNU HAKLARIN

GERİ VERİLMESİNİ

İSTEYEN                     :

 

VEKİLİ                        :

 

DAVACI                       :K.H.

 

MÜDAHİL                    :

 

SUÇ                             :

 

D.KONUSU               :Daha önce kesinleşen ve infaz edilen bir suçtan dolayı verilen kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması ve memnu hakların geri verilmesi istemidir.

OLAYLAR                    :

1-Müvekkilim ………..Ceza Mahkemesinde ……….Esas ve ……….Karar numaralı dosya ile görülen davada ……………….suçu ile mahkum edilmiştir.

2-Müvekkilim bu olay nedeniyle ……….. hapis cezasına çaptırılmış ve bu cezasını da çekmiştir.

3-Müvekkilim bu olay nedeniyle büyük bir vicdan azabı çekmiş ……………….

4-

 

5-

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle talebimizin kabulü ile C.M.U.K. m.416 – 420 hükümleri çerçevesinde gerekli incelemenin yapılarak,müvekkilin memnu haklarının geri verilmesinin karar altına alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Memnu hakların iadesini İsteyen

Vekili

Av.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...