Memnu Hakların İadesi Dilekçesi


 
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
……………
                                                 
DOSYA NO                   :      Esas            Karar.
 
MEMNU HAKLARIN
GERİ VERİLMESİNİ
İSTEYEN                     :
 
VEKİLİ                        :
 
DAVACI                       :K.H.
 
MÜDAHİL                    :
 
SUÇ                             :
 
D.KONUSU               :Daha önce kesinleşen ve infaz edilen bir suçtan dolayı verilen kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması ve memnu hakların geri verilmesi istemidir.
OLAYLAR                    :
1-Müvekkilim ………..Ceza Mahkemesinde ……….Esas ve ……….Karar numaralı dosya ile görülen davada ……………….suçu ile mahkum edilmiştir.
2-Müvekkilim bu olay nedeniyle ……….. hapis cezasına çaptırılmış ve bu cezasını da çekmiştir.
3-Müvekkilim bu olay nedeniyle büyük bir vicdan azabı çekmiş ……………….
4-
 
5-
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle talebimizin kabulü ile C.M.U.K. m.416 – 420 hükümleri çerçevesinde gerekli incelemenin yapılarak,müvekkilin memnu haklarının geri verilmesinin karar altına alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Memnu hakların iadesini İsteyen
Vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat