SIRA CETVELİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN

(ALACAKLI)                       :

 

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF

(BORÇLU)                           :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Hacze Katılma Sıra ve Derecesine İtirazımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Borçlu hakkında yapmış olduğumuz icra takibi neticesinde icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun mallarının haczini istedik. Borçlunun malları haczedildi. Alacağımızın nevine ve yapmış olduğumuz icra takip tarihine göre sıramız yanlış hesaplanmıştır. Buna göre daha öncelikli olmak gerekirken daha sonraki sırada yer almış bulunmaktayız. Bu yanlışlığın düzeltilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Senet ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 105 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, sıra listesinin düzeltilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Alacaklı Vekili

                                                                                                                                                                             Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat