Sınır Dışı Edilme Nedir? Nasıl Yapılır?

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

Sınır Dışı Edilme Nedir? Nasıl Yapılır?

 5328 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değiştirilen 5237 sayılı Kanunun 59. maddesinin hükme bağlanan sınır dışı edilme, bir güvenlik tedbiri olarak kabul edilmiştir. Bu hükmü değiştiren 5238 sayılı Kanunun 1 göre işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Ba­kanlığına bildirilir.

Bir kişinin sınır dışı edilmesine karar verilebilmesi için;

a- Sınır dışı edilmesine karar verilecek şahsın, yabancı olması, başka bir ifade ile Türk vatandaşı olmaması gerekir.

b- Yabancı şahsın işlemiş olduğu suç nedeniyle süresi ne olursa olsun hapis cezasına mahkum edilmesi gerekir. Yabancı bir şahsın sadece para cezasını gerek­tiren bir suç işlemesi halinde sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilmesine karar verilemez.

Bu iki koşulun gerçekleşmesi halinde mahkeme, koşullu salıverilmeden ya­rarlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sı­nır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakan­lığına bildirilir.

Hakim, bu kararı verip vermeme hususunda takdir hakkına sahip değildir. Şartların gerçeklemiş olması halinde hakim bu kararı vermek zorundadır. Kararda böyle bir hüküm verilmemesi halinde, Cumhuriyet Savcılığınca infaz sırasında ha­kimden bu hususta bir karar verilmesini talep edebilir.

Sınır dışı edilme, cezanın tamamen infaz edilmiş olması üzerine yapılır. Bihakkın tahliye tarihinde infaz tamamen yapılmış sayılacağında, yabancı ancak bu tarihten sonra sınır dışı işlemleri yapılmak üzere sanık İçişleri Bakanlığına teslimine karar verilmesi gerekir.

Hapis cezasının yanında adli para cezası var ise, söz konusu kararının yerine getirilmesinde adli para cezasının infaz edilmiş olup olmadığı önemli değildir. Bi­hakkın tahliye tarihi dolmuş ise yabancı derhal sınır dışı işlemlerinin yapılması için İçişleri Bakanlığına teslim edilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat