ŞİKAYET – USULSÜZ TEBLİGATA MUTTALİ OLMA TARİHİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK KABULÜ TALEBİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ŞİKAYET – USULSÜZ TEBLİGATA MUTTALİ OLMA TARİHİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK KABULÜ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

../../….

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                          :

ADRESİ                         :

 

DAVALI               :

 

VEKİLİ                                   :

 

KONU                            : Usulsüz tebligatı öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Müvekkilimiz aleyhine ‘nün  E. Sayılı dosyasından Örnek No. 7 Ödeme Emrini, müvekkilimiz ../../…. tarihinde öğrenmiştir.

2- Yapılan tebligat yasaya aykırıdır. Tebligat müvekkilimizin işyerine yapılmıştır. Oysa müvekkilimiz, işyerinde bulunmadığından, tebligat komşu işyerinde çalışan sekretere yapılmış ve tebligat parçasına da daimi çalışanı olarak yazılarak imzası alınmıştır.

 

3- Müvekkilimiz tebligatı bu tarihten yaklaşık 2 hafta sonra …/…/…… tarihinde öğrenmiştir. Bu sebeple tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olarak düzeltilmesini talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Tebligat Kanunu m.32, HMK, İİK. ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                             : …’nün  E. Sayılı Dosyası

TALEP SONUCU               : Açıklanan nedenlerle, usulsüz tebligatı öğrenme tarihi olan ../../…. tarihinin Tebligat Kanunu 32. Maddesi gereğince tebligat tarihi olarak kabulüne ve tebligat tarihinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../….

 

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat