SUYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

SUYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Suya El Atılmasının Önlenmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………… ili …….. ilçesi sınırları içinden çıkan su kadimden beri müvekkillerim tarafından kullanılmaktadır.
  2. Davalı suyun çıkış yerinden itibaren boru döşemek sureti ile suyu içme suyu şebekesine aktarmıştır. Bu şekilde müvekkillerimin sularına ve kadimden beri kullanım haklarına elatmanın önlenmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, bilirkişi, keşif vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 742 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile ……ili, …… ilçesi yerleşim sahası içinde bulunan su kaynağına davalının boru döşemek sureti ile suyu içme suyu şebekesin aktarma şeklindeki el atmanın önlenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat