ŞİKAYET – SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA MUHALEFET

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ŞİKAYET – SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA MUHALEFET

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Müvekkil şirketlerin sahibi ve Türkiye distribütörü olduğu “………………..” markasına vaki tecavüz teşkil eden taklit ürünlerin bulundurulduğu yerlere zabıta marifetiyle baskın yapılarak, suç unsuru taşıyan tüm ürünlerle birlikte, üretimde kullanılan alet, edevat ile makine aksamına el konulması ve taklit ürünlerin toplanması, gerekli takibat yapılarak sorumluların cezalandırılması talebidir.
SUÇ                            :Sınai Mülkiyet Kanunu’na Muhalefet
AÇIKLAMALAR     :

  1. Müvekkil …………………….. firması, …………………… markasının sahibi olup, markayı Türkiye’de ve dünyada kullanmaya yetkili şirkettir. Yine bu sebeple, …………………… markalı ürünlerin ve mamullerin her türlü üretimi, dağıtımı ve bunların toptan ve perakende olarak pazarlanması konularında Türkiye çapında yetkilidir. Diğer müvekkil …………………… Şirketi ise, bahsi geçen markanın Türkiye distribütörü olup, giyim, ayakkabı, çanta vb. ürün pazarında genel olarak ……………….. Markalı ürünlerin satım ve dağıtımını yapmaktadır.
  2. Ancak bazı kötüniyetli kişilerin herhangi bir lisans veya hak devir sözleşmesine ve yasal bir gerekçeye dayanmaksızın bu ürünlerin taklitlerini yapıp, markasını ve logosunu kullandığı ve haksız kazanç elde ettiği öğrenilmiştir. Tarafımızca yapılan araştırma ve kontroller, söz konusu bilginin gerçek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bahsi geçen ……………… ibaresi, müvekkil adına marka olarak tescil ettirilmiş olup, uzun yıllardan beri dünya çapında ve Türkiye’de kullanılagelmiştir. Bu nedenle bu markanın izinsiz kullanımı Markalar kanununa aykırılık teşkil etmekte ve faillerin cezalandırılmasını gerektirmektedir.
  3. Müvekkillerden distribütör şirket, …………………………. markalı ürünlerin her türlü yasadışı üretimini, ithalini, ihracını, satışını engellemek ve bunlara karşı mücadele etmek konusunda Türkiye çapında yetkilidir.
  4. ………………………….. markası tescilli olup, bu markanın aynısını ya da benzerlerini üretmek, satmak, bulundurmak, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Yapılan araştırmada, şikayet edilen adreste herhangi bir bayilik sözleşmesine dayanmadan yetkisiz olarak taklit …………………. markalı ürünlerin üretildiği, bulundurulduğu ve bunların satışının yapıldığı öğrenilmiştir. ……………………….. markasını Türkiye’de kullanmaya yetkili olan müvekkil şirket, bu taklit ürünlerden ve satışlarından dolayı büyük zararlara uğramaktadır. Bu sebeple, acilen bahsi geçen şahıslar hakkında soruşturma başlatılarak şikayet edilen adreslerde taklit markalı ürünlere el konulmasını ve işyeri sahipleri hakkında yasal işlem yapılmasını talep etmek gerekmiştir.
  5. Alınan bilgiler ışığında, karşı tarafın şikayet konusu işyerinde ve deposunda söz konusu suçu işlediği saptanmıştır. Taklit edilerek ve/veya marka ismi kullanılarak hazırlanmış ve hiçbir yetki sözleşmesine veya yasal gerekçeye dayanmadan yurt dışından getirilerek satışa sunulan, dağıtılan, ticari hayata çıkartılan taklit ürünlerin şikayet konusu yerde çok miktarda olduğu da belirlenmiştir.
  6. Şikayetçi firmalar bu eylemden dolayı büyük zarara uğramıştır. Acilen şikayet konusu yerde ve/veya deposunda gerekli arama yapılarak kanun dışı olarak elde edilen ve satışa sunulan söz konusu taklit ürünlere ve/veya yetki sözleşmesine ya da yasal gerekçeye dayanmadan yurt dışından getirilerek satışa sunulan dağıtılan ve ticari hayata çıkartılan ürünler ile diğer suç konusu etiket ve etiket basımında nakışta, baskıda kullanılan alet ve edavata el konulması gerekmektedir.
  7. Bu nedenle öncelikle şikayet edilen şahıslarca piyasaya sunulan veya sunulmak üzere hazırlanmış olan taklit ürünlere yönelik arama ve toplama kararı verilmesini ve sorumlu kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           : 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, TCK, CMK ve sair mevzuat

HUKUKİ SEBEPLER : Polis araştırması, zaptetme tutanağı ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU                 : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle ve re’sen göz önüne alınacak sair nedenlerle, öncelikle dilekçemizin Emniyet Müdürlüğüne havalesini, öncelikle yeterli güvenlik kuvvetinin temini ile güvenliğin sağlanması ve aynı anda tüm şikayet konusu yerlerde (işyerleri ve depolarda) arama yapılarak bulunabilecek suç unsurlarının (Taklit ürün, etiket, ve bunların yapımında kullanılan her türlü alet, edevat ve sair eşya ile herhangi bir yetki sözleşmesine veya yasal gerekçeye dayanmadan yurt dışından getirilerek satışa sunulan, dağıtılan, ticari hayata çıkartılan ürünlerin) toplanmasına ve zapt edilerek adli emanete alınmasına ve sorumlu şahıs veya şahıslar hakkında gerekli takibat yapılarak, cezalandırılması için dava ikamesini sair yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile bilvekale saygıyla talep ederiz.

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

                                                                       Av.

 

EKLER

1-   ………………………….’a ait marka tescil belgesi

2-   ………………………….’ye ait marka tescil belgesi

3-  Tasdikli firma vekaleti

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat