ŞİKAYET – İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

ŞİKAYET – İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ      :

 

DOSYA NO                   :

 

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)                    :

 

VEKİLİ                          :

ADRESİ                         :

 

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                  :

KONUSU                               : İcra müdürünün işlemine ilişkin şikayetimizdir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Alacakli tarafından müvekkilimiz aleyhine  İcra Müdürlüğü.’nün  E. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış, ödeme emri müvekkilin adresine tebliğe çıkarılmıştır. Ancak tebliğ memuru, tebligatı müvekkilin oturduğu binanın kapıcısına bırakmış ve tebligat parçasına da tebligatın kapıcıya yapıldığı yazılmıştır.

2- Tebligat kanunu hükümlerine aykırı şekilde yapılan işbu usulsüz tebligat, daha sonra …/…/…… tarihinde kapıcı tarafından müvekkilime verilmiş ve bu şekilde müvekkil tarafından tebligata muttali olunmuştur.

3- Fakat icra müdürlüğü’nce usulsüz tebligata dayanarak ve müvekkilin itiraz süresi dolmadan, maaşına haciz işlemi uygulanmıştır. Sözkonusu işlem usul ve yasaya aykırı olduğundan iptaline ve tebligatın öğrenme tarihi olan …/…/…… tarihinde yapıldığının kabulü için mahkemenize müracaat etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : İİK.m.16, TTK. ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU            : Yukarıda arzedilen sebeplerle, tebliğ tarihinin …/…/…… olarak düzeltilmesine, icra müdürünün usulsüz tebligata dayanarak müvekkilimin maaşına uyguladığı haczin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. ../../….

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat