YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ŞİKAYET – BORÇLUNUN ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLALİ NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

(ALACAKLI)                       :

 

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK (BORÇLU)             :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ödeme taahhüdünü ihlal eden sanık/borçlunun yargılanarak cezalandırılması talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………İcra Müdürlüğünün …./… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine yapmış olduğumuz icra takibi kesinleşmiştir.
  2. Borçlunun menkul mallarının hacizi için dükkânına gidildiğinde borçlu, borcunu ödemek istediğini belirterek ödeme taahhüdünde  bulunmuştur.
  3. Ödeme taahhüdünde ödeme tarihleri ve taahhüdünü ihlal etmesi halinde bunun sonuçları kendisine hatırlatılmıştır. Buna rağmen borçlu …/…/…… tarihinde ödemesi gereken taksidini geçerli bir mazeret beyan etmeden ödememiştir. Bundan dolayı bu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ……….. İcra Müdürlüğünün …./… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 340 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, borçlunun ödeme şartını ihlal etmesi nedeni ile tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ve yargılama giderlerinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Şikayet Eden (Alacaklı) Vekili

                                                                                                              Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat