T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2009 / 18965
Karar: 2010 / 45
Karar Tarihi: 11.01.2010
ÖZET: Borçluya taşınmazın tahliyesine ve teslimine ilişkin icra emri gönderilmesi gerekirken, örnek bir işin yapılmasına veya yapılmamasına veya bir para borcunun ödenmesine ilişkin icra emri gönderilmek suretiyle el atmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılmasının istenmesi doğru değildir. (2004 S. K. m. 24, 26, 366)

Borçlu Hakkında İlamlı İcra Takibi Yapıldığı

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçluya Yanlış İcra Emrinderildiği

Takip dayanağı ilam, <Baz istasyonu kurulması hakkında davalılar arasında yapılan kira sözleşmesinin iptaline, el atmanın önlenmesine ve baz istasyonunun sökülmesine> ilişkindir, ilamın bu bölümünün infazı yönünden somut olaya uygulanması gereken İİK.’nun 26. maddesi olup, anılan maddenin 1. fıkrasının göndermesi ile İİK.’nun 24. maddesi gereğince, borçluya İcra Müdürlüğü’nce, örnek 2 (eski 54 örnek) icra emri gönderilmesi gerekirken, örnek 4-5 icra emri gönderilmek suretiyle el atmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılmasının istenmesi doğru değildir. İcra Mahkemesi’nce bu yöne ilişkin şikayetin kabulüne ve İcra Müdürünün, ilamdaki el atmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılması yönünden, borçluya 4-5 örnek icra emri gönderilmesine ilişkin işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazların kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat