SİGORTALILIK BAŞLANGICININ VE SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ TALEBİ

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

SİGORTALILIK BAŞLANGICININ VE SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                             

../../….

DAVACI                                               :

 

VEKİLİ                                  :

DAVALILAR                                      :

 

KONU                                                   : Müvekkilimizin Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetinin Tesbiti Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                                :

 

1- Müvekkilimiz; davalılardan ……………..’e ait, ………………. adresindeki işyerinde ../../…. gününden başlayarak ../../…. tarihine kadar çalışmıştır.

2- Müvekkilimizin bu çalışması Kuruma bildirilmiş; fakat işe giriş bildirgesi verildikten sonra herhangi bir işlem yapılmamış ve prim ödemesinde de bulunulmamıştır.

3- Müvekkilin yaşlılık aylığından yararlanmak üzere yaptığı başvuruya Kurum tarafından “sigorta başlangıç tarihiniz ../../…. olmasına rağmen çalışmanıza rastlanmamış olduğundan dosyanın işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir.” denilerek, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için geçmesi gereken sigortalılık süresinin tamamlanmamış olduğu bildirilmiştir.

4- Kurum tarafından işe giriş bildirgesi verildiği halde işverenden prim tahsili yoluna gidilmemiş olması müvekkilimizden kaynaklanan bir husus olmayıp, kurumun kendi kusuru nedeniyle müvekkilimizin mağdur edilemeyeceği sosyal hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

5- Yaşlılık aylığından yararlanma hakkı doğmuş olan müvekkilimiz, kurumca kendisine “işe giriş bildirgesi verilmesine rağmen prim ödemesi yapılmamış olması nedeniyle yaşlılık aylığından yararlanamayacağı” bildirildiğinden mağdur olmaktadır.

6- Bu sebeple müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmayan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsilini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                         : SSK.m.79 ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                                           : SGK müfettiş raporları, tutanaklar, SGK’nın …………… sicil sayılı dosyası, işyeri dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ile yasal ve takdiri her türlü delil.

 

TALEP SONUCU                               : Yukarıda arz edilen nedenlerle; müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmamış olan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsiline; yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat