ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİ İLE BOŞANMA DİLEKÇESİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİ İLE BOŞANMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil ile davalı arasında, yaşanan şiddetli geçimsizlik, aile birliğini temelden sarsmıştır.
  2. Davalı eş, müvekkilime karşı duyarsız davranarak, eş olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekten kaçınmış, müvekkilime karşı şiddet kullanmış, hakaret ve küfürler ederek, aşağılamıştır.
  3. Yukarıda belirtilen nedenlerle yaşanan şiddetli geçimsizlik, eşlerin bir araya gelerek aile birliğini devam ettirmelerine olanak bırakmamıştır. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu, eşlerin birlikte yaşamalarına imkân kalmamıştır. Bu nedenle boşanma talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 166, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın KABULÜ ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin BOŞANMALARINA, karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

EK: Vekaletname, nüfus aile kayıt tablosu

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat