Senet İstirdat Davası Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                   

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Bononun davalıdan İstirdadı davasıdır.

 

OLAYLAR                       :

1-

2-

3-

4-

5-             Asliye Ticaret Mahkemesinin        sayılı dosyası ile açtığımız davada Mahkeme istirdat davası açılması için tarafımıza      süre vermiştir.

6-

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Dava dosyası,       ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;davalının haksız olarak elinde bulundurduğu bononun  davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine Aksi halde bono bedeli olan       TL.nin davalıdan tahsiline,masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...