Senet İstirdat Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Bononun davalıdan İstirdadı davasıdır.
 
OLAYLAR                       :
1-
2-
3-
4-
5-             Asliye Ticaret Mahkemesinin        sayılı dosyası ile açtığımız davada Mahkeme istirdat davası açılması için tarafımıza      süre vermiştir.
6-
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Dava dosyası,       ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;davalının haksız olarak elinde bulundurduğu bononun  davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine Aksi halde bono bedeli olan       TL.nin davalıdan tahsiline,masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat