Senet İptali Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
(İhtiyati Tedbir İstemlidir)
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :Hasımsız.
 
DAVA KONUSU              :Dava konusu bononun iptali ve öncelikle tedbir kararı verilmesi
talebidir.
 
OLAYLAR                       :
1-(verilen bonolar hakkında bilgiler)
2-(neden bononun iptalinin istendiği)
3-
4-davalıdan senedin iadesi istenmiş ancak davalı senedi iade etmemiştir.
5-
6-Davalının bu haksız tutumu müvekkilim açısından telafisi imkansız zararlar doğurabileceğinden dava konusu bononun iptali için dava açma ve öncelikle dava konusu bononun protesto edilmemesi ve ödenmemesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep etme zarureti doğmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,T.B.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :  …………..tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Öncelikle dava konusu bono hakkında ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda dosya üzerinden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
2-Gerekli ilanların yapılarak dava konusu bononun iptaline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat