Alacak Davası Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

…………… HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                   

     

 

DAVACI (ALACAKLI)     :

 

VEKİLİ                            :

 

DAVALI  (BORÇLU)        :

 

DAVA KONUSU               :İcra dairesinde itiraz edilen ………… TL: alacağın tahsiline

karar verilmesi talebidir.

 

 

OLAYLAR                        :

1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır.

2-………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve davalıda süresinde icra takibine haksız ve yersiz olarak itirazda bulunarak takibi durdurmuştur.

3-(itirazın neden haksız olduğu)

4-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize başvurarak itiraz edilen …….. TL. alacağın tahsiline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :İcra Dosyası,…….. ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; davalının İcra dairesinde haksız ve yersiz olarak itiraz ettiği ………. TL. alacağın ……… tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu.

Onanmış vekaletname sureti.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...