İcrada Adli Yardım Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                         

 

 

ADLİ YARDIM 

İSTEYEN                      :

 

KARŞI TARAF              :

 

D.KONUSU                   : Yoksulluğum nedeniyle adli yardım talebimdir.

 

OLAYLAR                     :

1-(taraflar arasındaki olay)?

 

2-Açıklanan nedenlerle ……….. hakkında ………… icra takibinde bulunacağım ancak

yargılama giderlerini ödeyecek güçte değilim.

3-H.U.M.K. uyarınca yoksul olduğuma ve kendimle ailemi önemli zarurete düşürmeksizin icra giderlerini karşılayamayacak durumda bulunduğuma ilişkin mahalle muhtarından aldığım belge eklidir.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER   :İ.İ.K.md.15,H.U.M.K.465 vd.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                   :Muhtarlık belgeleri………………ve sair deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerle İ.İ.K.,15. Md. İle H.U.M.K.,465 vd. hükümlerine göre yoksulluğum nedeni ile adli yardım kurumundan yararlanabilmem için gerekli kararın verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Adli yardım talebinde bulunan

 

EKİ     ….:

Yoksulluk belgesi

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...