İcrada Adli Yardım Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                         
 
 
ADLİ YARDIM 
İSTEYEN                      :
 
KARŞI TARAF              :
 
D.KONUSU                   : Yoksulluğum nedeniyle adli yardım talebimdir.
 
OLAYLAR                     :
1-(taraflar arasındaki olay)?
 
2-Açıklanan nedenlerle ……….. hakkında ………… icra takibinde bulunacağım ancak
yargılama giderlerini ödeyecek güçte değilim.
3-H.U.M.K. uyarınca yoksul olduğuma ve kendimle ailemi önemli zarurete düşürmeksizin icra giderlerini karşılayamayacak durumda bulunduğuma ilişkin mahalle muhtarından aldığım belge eklidir.
 
 
HUKUKİ SEBEPLER   :İ.İ.K.md.15,H.U.M.K.465 vd.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                   :Muhtarlık belgeleri………………ve sair deliller.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerle İ.İ.K.,15. Md. İle H.U.M.K.,465 vd. hükümlerine göre yoksulluğum nedeni ile adli yardım kurumundan yararlanabilmem için gerekli kararın verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Adli yardım talebinde bulunan
 
EKİ     ….:
Yoksulluk belgesi

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat