İCRA MEMURU SATIŞ SÜRELERİNİ RESEN GÖZETMEK ZORUNDA OLUP SÜRESİZ ŞİKAYET TABİDİR

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİ İLE HAKSIZ ÖDENEN PARANIN İADESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Sebepsiz Zenginleşme nedeniyle haksız ödenen paranın iadesi talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı ticaretle uğraşmaktadırlar ve aralarında önceden beri devam eden bir cari hesap ilişkisi mevcuttur. Taraflar birbirlerinden yaptıkları alışverişi ay sonunda hesaplaşarak kapatmaktadırlar. Müvekkilim davalıdan yapmış olduğu alışveriş karşılığı borcuna karşılık olarak ………..Türk Lirası elden ödeme yapmıştır.
  2. Bu ödemeden haberdar olmayan çalışanlar da, yapılan alışveriş karşılığı olarak davalıya …….. Türk Lirasını … bank kanalı ile EFT yolu ile göndermişlerdir. Dolayısıyla bir borç iki kez ödenmiştir. Bu yanlışlık ay sonu hesaplamalarında ortaya çıkmıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi ve haksız olarak ikinci ödemenin iadesi istenmişse de bu güne kadar olumlu veya olumsuz bir cevap alınamamıştır. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 77 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile sebepsiz zenginleşme nedeni ile davalıya haksız olarak ödenen……….. Türk Lirasının ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat