İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

SAVUNMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
SAVUNMASINI SUNAN

(SANIK)                        :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                        :Savunma Dilekçemizden İbarettir
SUÇ                            :Mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık.
AÇIKLAMALAR     :

  1. Sanık müvekkilim …/…/….. tarihinde yaşının küçüklüğü, ailesinden kopuk olması ve ailevi olarak maddi sorunlar da yaşamasının da tesiriyle bunalımlı bir ruh hali ile arkadaşları ile bir araya geldikleri sırada alkol de alarak …… ……….yı bulunduğu yerden almışlardır.
  2. Olaydan kısa bir süre sonra ise başta müvekkil olmak üzere tüm sanıklar pişmanlık duymaya başlamışlar ve ………’yı iş yerine geri bırakmışlardır. Daha sonra da dükkân sahibini arayarak maddi zararı ne ise karşılayacaklarını belirtmişlerdir.
  3. Kararsızlık yaşayan müvekkil arkadaşları ile birlikte gidip tekrar pişmanlık yaşamış ve …/…/….. günü saat ….. sularında  teslim olmak için …..İş Merkezinin önünde beklediklerini beyan etmişlerdir.
  4. Yukarıda anlatıldığı gibi müvekkil olaydan hemen sonra derin pişmanlık duyarak kendini polise ihbar etmiştir. Suç konusu el arabasının yerini ve kasanın yerini de polis ekiplerine bildirmişlerdir.
  5. Müvekkil on sekiz yaşını suç tarihinde tamamlamamıştır. Olay öncesi alkol almış ve yaşının küçük olması ile birleşince kısmen de olsa davranışlarının sonuçlarını algılayamayacak hale gelmiştir.
  6. Yaklaşık bir aylık bir süreden beri tutuklu olarak cezaevinde bulunan sanığın ruh hali bozulmuş ve bugün itibariyle bunalıma girmiş durumdadır. Çocuk denecek yaşta olan müvekkile suçun cezaevinde sirayeti tehlikesi de bulunduğundan, samimi ikrarı ile delillerin karartılması ihtimali kalmadığından, keza topluma katılarak yargılama sürecinde yaşadığı utançtan kısmen de olsa kurtulabileceğinden sanık müvekkilin bundan böyle kefaletle ya da bihakkın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemeden talep ederiz.

SONUÇ VE TALEP            :  İzah edilen nedenler, sanığın açık ikrarı ve yargılama sürecinde re’sen saptanacak durumlar karşısında; müvekkilin özellikle yaş küçüklüğü nedeni ile tahliyesine karar verilmesini ve sanığın yargılama neticesinde beraatine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Sanık Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat