İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SEÇİMLİK DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Sözleşmenin Feshi ve Çeklerin İadesi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı, müvekkilime ait ………………..’da bulunan taşınmazdaki boş deponun …. yıl süre ile sıvı yağ ticareti ile uğraşan davalı tarafından kullanılması karşılığında ….. kilogramlık tenekeler halinde ….. teneke olmak üzere ….. kilogram ……. veya ….. kilogramlık tenekeler halinde ….. teneke olmak üzere ….. kilogram ……. vermeyi kabul etmiştir.
  2. Müvekkilim söz konusu depoyu davalıya teslim etmiştir. ….. yıl süre ile depoyu kullanan davalı, birkaç gün önce deponun anahtarlarını komşuya bırakarak depoyu boşaltmış fakat müvekkilime vermeyi taahhüt ettiği zeytinyağı veya ayçiçeği yağlarını teslim etmemiştir. Bu durumda davalı tarafından müvekkilime verilmeyi taahhüt edilen ve seçim hakkı davalıya ait olan taahhüdün yerine getirilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle açmış olduğumuz davamızın kabulü ile davalının kendi seçimine göre ya ….. kilogram ………. veya ….. kilogram ……. nın müvekkilime teslimine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat