SATIŞA İZİN DAVA DİLEKÇESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Para Cezaları Tablosu

SATIŞA İZİN DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE BULUNAN                           :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Satışa İzin Verilmesi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin annesi…….., …………… doğumlu olup, eşinin vefatından sonra ………. yılından beri oğlu olan müvekkil ile kalmaktadır. Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgi ve bakıma muhtaçtır. Bu nedenle de mahkemenize müvekkilim ……’nin kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumuz davada,…………. Sulh hukuk Mahkemesinin Esas ………/… ve Karar ………./… sayılı kararı ile müvekkil annesi ……….’a vasi olarak atanmıştır.
  2. Kısıtlı …., ……….. ili,………… Mahallesi …… pafta …….. ada …..parsel sayılı taşınmazda ….oranda paylı mülkiyete sahiptir. İş bu taşınmaz paylı olduğundan, kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır. Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler. Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, tanık vs. her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 462/1 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil vasi …….’nin annesi kısıtlı …….’nin …..paylı mülkiyete sahip olduğu …………. ili, ………………. Mahallesi, …. pafta, ….. ada, ……. parsel sayılı taşınmazdaki ……hissesini kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmesi için gerekli iznin verilmesini vekaleten sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat