SATIŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

SATIŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA ESAS NO                  : ——
ŞİKAYET EDEN

(YEDİEMİN)                         :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET OLUNAN           :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Satış Yerinin Değiştirilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Verilen satış kararı usulüne uygun değildir. Bu kadar büyük bir eşyayı müvekkilin …….. Adliye Binası önüne getirmesi mümkün değildir. Eşyanın bulunduğu yerde satışın yapılması gerekirdi. Verilen karar satışın yapılacağı yer bakımından yanlış bir karardır. Bu karar müvekkili mağdur edici ve ceza almasına sebep olabilecek bir karardır. Bundan dolayı bu yanlışlığın düzeltilmesi için müracaat etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                        :  İcra dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER                      :  İİK. md. 114 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                            :  Satışın yapılacağı yerin uygun olmaması nedeniyle usul ve yasaya aykırı olan kararın kaldırılmasına, yargılama giderlerinin, vekalet ücterinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

Şikayet Eden Vekili

                                                                                                                                              Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat