YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

REPLİK DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Davalının cevap dilekçesine karşı cevaplarımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil davalı, …………… Evleri, …./…/….. tarihinde  Genel Kurul toplantısı yapmış  ve toplantıda Site giderleri için…… yılı her ay  için …….. Türk Lirası aidat toplanmasına karar vermiştir.
  2. Genel Kurul tarafından alınan kararların 4. maddesinde, aidatlarını ………. Türk Lirası olarak yatıran Sayın ……..’nin aidatlarını noksan yatırması nedeni ile biriken borçlarını …../…./…….. tarihine kadar yatırmaması halinde su ve elektriğinin kesilmesine karar verilmiş ve bu karar ilgiliye bildirilmiştir.
  3. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre, site sakinleri site giderlerine katılmak ve bu çerçevede genel kurul kararlarını yerine getirmekle mükelleftirler. Alınan genel kurul kararlarına karşı üç ay içinde iptal davası açılmadığı takdirde alınan genel kurul kararına uymak ve gereğini yerine getirmek gerekir. Oysa davacı genel kurul kararına karşı iptal davası açmamış ve alınan kararın gereğini yerine getirmemiştir.
  4. Bu durumda site yöneticisi site genel kurulu tarafından alınan kararın gereğini yerine getirmiştir. Dolayısıyla karşı tarafın kişilik haklarına her hangi bir saldırı bulunmamaktadır.
  5. Dava dilekçesinin olaylar kısmının 3 numaralı bendinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. Oysa manevi tazminatın bölünmezliği prensibi gereğince açılan manevi tazminat davasında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz. Bu hukuki bir talep hatasıdır.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, açılan davanın reddine ve yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davalı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat