BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE GÖRÜŞMESİ

RESMİ DAİRELERDEN GELEN YAZILARA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO         :
BELEDİYEDEN GELEN

YAZIŞMALARA KARŞI

BEYANDA BULUNAN

DAVACI                               :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Belediyeden Gelen Yazılara Karşı Beyanlarımızdır.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ……… Belediyesinden gelen yazışmalar eksiktir. Şöyle ki; müvekkilim, davaya konu bu evi satın aldığında su aboneliğini almaya gittiğinde Belediyede yüklü su borcu olduğunu görmesi üzerine saatte arıza olabilir düşüncesi ile eşinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçü Ayar Şube Müdürlüğüne yaptığı …./…/….. tarihli ……. adına yazıp kendi imzası ile verdiği dilekçesini ve bunun üzerine verilen cevabın Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçü Ayar Şube Müdürlüğünden getirtilmesini talep ediyoruz.
  2. …….. Belediyesine açıkça müzekkere yazılarak, belediye sınırları içerisindeki bir taşınmazın su borcu bulunduğu müddetçe su aboneliğinin eski borçtan dolayı belediyece kesilip kesilmeyeceğinin, yeni su aboneliğinin yapılıp yapılmayacağının ve böyle bir taşınmazın yine su borcu bulunduğu halde satılmak istendiği zaman Belediyece Emlak değeri ilişik kesme formu düzenlenip düzenlenemeyeceği, dolayısı ile satılmasına izin verilip verilmeyeceğinin açıkça Erzincan Belediyesinden sorulmasını, üç kez…….Belediyesine müzekkere yazıldığı halde Belediyece yeterli cevap verilmemesi nedeni ile müzekkerenin daha açıkça yazılmasını ve iş bu hususların bir kez daha sorulmasını,
  3. Ayrıca davaya konu ……….Mah. …… Sok. …….Pafta …..Ada…..No.lu parsel üzerindeki ….. no.lu su aboneliğinin borcu var iken…….. Belediye Başkanlığınca “emlak değeri ilişik kesme formu” düzenlenip satışının nasıl sağlandığının da sorulmasını,
  4. Belediyece verilen cevapta müvekkilimin taşınmazın yeni maliki olarak yeni su aboneliği yaptırmak için kendilerine müracaat etmediğini, yerin boş olması ve sayacın toprakaltında kalması nedeni ile o güne kadar okunamadığı belirtildiği halde …/…/……. tarihinde sayacın nasıl okunduğunun da Belediye Başkanlığından sorulmasına,
  5. Delil listemize eklediğimiz su saatinin arızasının tespit edilmesine dair …/…/……. tarihli ve … sayılı müracaatın kim tarafından yapıldığının Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçü Ayar Şube Müdürlüğünden sorulmasını saygıyla talep ederim.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususların ilgili yerlerden sorulmasını saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat