Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SANIK MÜDAFİİ İSTİNAF DİLEKÇESİ

………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK                       :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

MÜDAFİİ                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                        : ……. Asliye Ceza Mahkemesinin …….. Esas- ……. Karar nolu, …….. tarihli kararı.
TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

 

  • Müvekkil sanığın babası …. tarafından verilen çeklerin ödenmemesinin ardından yapılan protokolle bir dizi senet düzenlenmiş ve protokol ile birlikte senetler de imza edilmiştir. Yapılan bu protokol ile birlikte düzenlenen senetler …… ve …… tarafından imzalanmıştır. Müvekkil sanık imzalanan senetlerde sadece kendi adı altındaki imzasından mesuldür. Senedin alacaklısı da borçlu ve kefillerin imzalarının sıhhatinden sorumludur.

  • Diğer imzalar müvekkilimin eli ürünü olmadığından bir sorumluluğu olamayacağı gibi aksi durum ispatlanamamıştır ve şüpheden her zaman sanık yararlanacaktır.

  • Bilirkişi raporunda sadece ……’nin altındaki imzaların eli mahsulü olduğu tespit edilmiştir. Bonodaki imza ve yazıların müvekkil tarafından düzenlendiği ve başkaları adına senet imzalamış olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edilmiş olduğu kesinlikle hatalı bir ifadedir. Raporda kesinlikle böyle bir yorum yoktur. Müvekkilin kendi ismi altındaki imzalar kendisine aittir.

  • Şikayetçiler herhangi bir zararları bulunmadığından ve senet bedelleri ödendiğinden şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Senet bedellerinin ödenmiş olması zarar verme ve suç işleme kastının bulunmadığının da göstergesidir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda müvekkil sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır.

TALEP SONUCU        : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

                                                       İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

                                               SANIK MÜDAFİİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat