YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

RET KARARINI TEMYİZ DİLEKÇESİ

YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO     :
TEMYİZ TALEBİNDE
BULUNAN SANIK
          :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Ret Kararını Temyiz Talebidir.
SUÇ                            :Basit yaralama ve hakaret
AÇIKLAMALAR     :

 

………  Ceza Mahkemesinin …/…/….. tarih ve E. …/…., K. …./….. sayılı kararının bozulması istemi …/…/…..  tarihinde temyiz etmiş bulunmaktayız. Temyiz talebimiz, ………. Ceza mahkemesinin …/…/…..  tarih ve E.  …/…., K.  …/…. sayılı ek kararı ile reddedilmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 296. maddesinin 2. fıkrasına göre, verilen ret kararını temyiz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarda kısaca arz edilen nedenlerle ve Yargıtay safhasında yapılacak tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle temyiz talebimin kabulü ile suçun unsurları oluşmadığından hukuka uygun olmayan …… Ceza Mahkemesinin …/…/…..  tarih ve E.  …/…., K.  …/….sayılı ek kararının bozulmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Temyiz Eden Sanık Vekili

                                                                                 Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat